Van conflict naar creatie


Bruno’s Manifest


Ik geloof in een wereld in harmonie.
Daarvoor dienen we conflictvrij te zijn.
In ons en tussen ons.


We dienen af te stappen van reactieve houdingen (OMG) die:

Onecht
Misleidend
Gesloten zijn

Die ons maskers voorhouden. Die ons reactief doen leven. We lijden allemaal aan het Reaction Life Syndrome. Leven op automatische piloot.

Ik roep op om een AHO-houding (= Indiaanse groet) te ontwikkelen:

Authenticity
Honesty
Openness

opdat we onszelf en elkaar kunnen groeten en ont-moeten als mens. Dus kantelen van reactieve (OMG) naar creatieve (AHO) houding.


Bruno Bonte

Bruno Bonte

Ik geloof in de creatie-kracht van de mens. Ik geloof in de talenten van mensen. Zoek ze, onderzoek ze en gebruik ze om vorm te geven aan je missie in dit leven. Om je leven in handen te nemen en je Zelf te creëren.


 

Click voor vergroting

Waar wij je in kunnen begeleiden:

Wij beiden verschillende vormen van begeleiding aan, ga met ons in gesprek over wat jou het beste past


Anderhalf jaar durend traject die je levensloop tot nu overschouwt, je dieptepunten als je piekmomenten. Welke conflicten liggen hier aan de grondslag en hoe ga je daar mee om. Daarna nemen we je te maken evolutie onder de loep.

lees meer contact


Een gift is een talent. een geschenkje dat je zomaar hebt meegekregen. Je bent er mee be-gift-igd. Ken jij je talenten? Welk talent zet jij in, welke talenten ondermijnen je, domineren je, welke zijn geblokkeerd, onderontwikkeld of kwijnen weg? Als je niet leeft volgens én met je talenten, raak je op den duur de weg en jezelf kwijt. Al deze conflicten worden bekeken zodat je eindelijk zelf de regie kunt pakken. Je wordt de regisseur van je leven met je missie als richtingaanwijzer.

lees meer contact


Aanbod 3:
Mediation 2.0

(1 op 1 relatie)

Elke interactie tussen twee mensen is een relatie, kortstondig of langdurig. In deze interactie zit er een mogelijke kiem van onenigheid of conflict. Dit leidt tot energie- en tijdverlies van de betrokkenen en brengt schade toe aan henzelf en hun omgeving.

lees meer contact


Vele bedrijven zijn met innovatie, design en verandertrajecten aan de slag. Kortom met creatie van een idee tot een eindproduct of dienst. Deze transformatie :

  • loopt vaak trager dan verwacht,

  • is vaak duurder dan verwacht,

  • en vaak is het resultaat een afgezwakte versie.

Door de latente conflicten naar boven te halen, kunnen we aantonen waar het pijnpunt ligt, om van daaruit het creatie-proces weer op de rails krijgen.

Dit traject werkt ook voor teams. Wat het team creëert is het resultaat van de visie (= idee) dat het team heeft op de organisatie én de organisatie op het team. Wat is de bestaansreden van het team?

lees meer contact


Hoe omgaan met verschillen en (belangen)conflicten in vergaderingen en beslissingsprocessen? Is het niet vaak zo dat de luidste roeper of de hoogst geplaatste in de organisatie het pleit wint. Wat met de waardevolle inzichten van hen waarvan de stem nauwelijks hoorbaar is, wat met de dwarsligger die “als moeilijk” bestempeld wordt maar “eigenlijk toch vaak gelijk heeft”. Hoe komen we tot een gedragen beslissing met bijdrage van iedereen. Dat is de meerwaarde van dit traject. Geen dominantie, geen compromis, wel integratie.

lees meer contact


photo-1473679408190-0693dd22fe6a.jpg

Van conflict naar creatie