photo-1513759565286-20e9c5fad06b.jpeg

Aanbod 5: Effectieve en collaboratieve groepsbeslissingen (Groep/team)


Hoe omgaan met verschillen en (belangen)conflicten in vergaderingen en beslissingsprocessen?

Is het niet vaak zo dat de luidste roeper of de hoogst geplaatste in de organisatie het pleit wint. Wat met de waardevolle inzichten van hen waarvan de stem nauwelijs hoorbaar is, wat met de dwarsligger die eigenlijk vaak “als moeilijk” bestempeld wordt maar “eigenlijk toch vaak gelijk heeft” Hoe komen we tot een gedragen oplossingen met bijdrage van iedereen. Dat is de meerwaarde van dit traject. Geen dominantie, geen compromis, wel integratie.

Voor dit aanbod is er een inzichtsgesprek nodig met de opdrachtgever om het kader te kunnen scheppen en de omvang van de opdracht.

Dit ontvang je:

  • Inzichtsgesprek op klantlocatie.

  • Tijdspanne: 1 dag tot meerdere dagen afhankelijk van complexiteit van de te nemen (groeps)beslissing.

  • Op klantlocatie op welgezette, afgesproken tijdstippen gedurende opdracht. Telkens voor een dag (8 uur).