photo-1551845811-f63135691a4b.jpeg

Aanbod 3: Meditation 2.0 (1 op 1 relatie)


Elke interactie tussen twee mensen is een relatie, kortstondig of langdurig. In deze interactie zit er een mogelijke kiem van onenigheid of conflict. Dit leidt tot energie en tijdverlies van de betrokkenen en brengt schade toe aan henzelf en hun omgeving.

De aanpak is er niet op gericht om snel tot een compromis te komen in een conflictsituatie, maar tot een echt begrip van elkaar. Oplossingen worden gevonden in open communicatie: luisteren naar elkaars standpunt, invalshoek, ervaringen en belevingswereld. Enkel dan kunnen beiden elkaar terug zien als mens (i.p.v on-mens). Ondanks de spanningen die er vandaag zijn tussen elkaar.

De door beiden aangereikte en daardoor gedragen oplossing is het gevolg. Beiden krijgen wat ze wensen. Het conflict is opgeheven.

Dit ontvang je:

 • Beide personen : één individuele sessie op dezelfde dag.
  Sessie persoon 1: (9:00 – 13:00 u.)
  Sessie persoon 2: (14:30-18.30)

 • 2 gezamelijke sessies.
  in tijdspanne van 1 tot 1.5 maand.

 • Mogelijkheid om gedurende traject mediator te contacteren met individuele vragen.

 • Ik reageer binnen 24u.

 • Op stiltelocatie of op locatie naar keuze